เรือลอยอังคารสัตหีบ อ่าวดงตาล(ท่าเรือ บก.กองเรือยุทธการ)

เรือ กร.702 ทำหน้าที่เป็นสะพานบุญส่งผู้วายชนม์ไปสู่ภพภูมิที่ดีและสงบร่มเย็น

 • 152583
 • 152584
 • 152585
 • 152586
 • 152587
 • 152588
 • 152589
 • 152590
 • 152591
 • 152592
 • 152593
 • 152594
 • 152595
 • 152596
 • 152597
 • 152598
 • 152599
 • 152600
 • 152601
 • 152602

สามารถจองเรือได้ที่ 09-3210-3609