เรือลอยอังคารสัตหีบ อ่าวดงตาล(ท่าเรือ บก.กองเรือยุทธการ)

พิธีทำบุญให้กับผู้วายชนม์ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ก.พ.66 ณ สะพานท่าเทียบเรือ กร. (กลางอ่าว) กองเรือยุทธการ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 • 546852
 • 546853
 • 546854
 • 546855
 • 546856
 • 546857
 • 546858
 • 546859
 • 546860
 • 546861
 • 546862
 • 546863
 • 546864
 • 546865
 • 546866
 • 546867
 • 546868
 • 546869
 • 546870
 • 546871