ship fleet 704 01

 • ship-704-10
 • ship-704-11
 • ship-704-12
 • ship-704-13
 • ship-704-14
 • ship-704-15
 • ship-704-16
 • ship-704-17
 • ship-704-18
 • ship-704-19
 • ship-704-20
 • ship-704-21
 • ship-704-22
 • ship-704-23
 • ship-704-24
 • ship-fleet-704-01

ลอยอังคาร : ราคา 2,500 บาท

ทัศนศึกษา : ราคา 2,000 บาท

เรือชั้นเดียว(ไม่มีชั้นดาดฟ้า)

ห้องรับรองเปิดโล่ง

รองรับคณะได้ไม่เกิน 20 ท่าน

*** ในสถานการณ์ COVID-19 ปรับลด รับได้ไม่เกิน 15 ท่าน ***

ไม่มีห้องน้ำบนเรือ