เรือลอยอังคารสัตหีบ อ่าวดงตาล(ท่าเรือ บก.กองเรือยุทธการ)

เรือ กร.702 ทำหน้าที่เป็นสะพานบุญส่งผู้วายชนม์ไปสู่ภพภูมิที่ดีและสงบร่มเย็น

 • 001-1
 • 001-2
 • 001-3
 • 001-4
 • 001-5
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 009

สามารถจองเรือได้ที่ 09-3210-3609