เรือลอยอังคารสัตหีบ อ่าวดงตาล(ท่าเรือ บก.กองเรือยุทธการ)

เรือ กร.713 ทำหน้าที่เป็นสะพานบุญส่งผู้วายชนม์ไปสู่ภพภูมิที่ดีและสงบร่มเย็น

  • 001-1
  • 001-2
  • 002
  • 003
  • 004-1
  • 004
  • 005
  • 006
  • 007
  • 009

สามารถจองเรือได้ที่ 09-3210-3609