เรือลอยอังคารสัตหีบ อ่าวดงตาล(ท่าเรือ บก.กองเรือยุทธการ)

เรือ กร.704 ทำหน้าที่เป็นสะพานบุญส่งผู้วายชนม์ไปสู่ภพภูมิที่ดีและสงบร่มเย็น

  • 152301
  • 152302
  • 152303
  • 152304
  • 152305
  • 152307
  • 152308
  • 152309
  • 152310
  • 152311

สามารถจองเรือได้ที่ 09-3210-3609