เรือลอยอังคารสัตหีบ อ่าวดงตาล(ท่าเรือ บก.กองเรือยุทธการ)

เรือ กร.702 ทำหน้าที่เป็นสะพานบุญส่งผู้วายชนม์ไปสู่ภพภูมิที่ดีและสงบร่มเย็น

 • 45619
 • S__27025443
 • S__27025445
 • S__27025446
 • S__27025447
 • S__27025448
 • S__27025449
 • S__27025450
 • S__27025451
 • S__27025452
 • S__27025453
 • S__27025454
 • S__27025456
 • S__27025457
 • S__27025458
 • S__27025459
 • S__27025460
 • S__27025461
 • S__27025462
 • S__27025463
 • S__27025464

สามารถจองเรือได้ที่ 09-3210-3609